Leche de soja no transgénica 500g
280,00 $ 280,00 $ 280.0 UYU
Leche de Coco Celebes 400mL
117,00 $ 117,00 $ 117.0 UYU
Leche de Almendras Zero Valsoia 1L
190,00 $ 190,00 $ 190.0 UYU
Leche de Avena Zero Valsoia 1L
190,00 $ 190,00 $ 190.0 UYU
Leche de Arroz Zero Valsoia 1L
190,00 $ 190,00 $ 190.0 UYU
Leche de Nuez Valsoia 1L
188,00 $ 188,00 $ 188.0 UYU
Leche de Avena Valsoia 1L
188,00 $ 188,00 $ 188.0 UYU
Leche de Arroz Valsoia 1L
190,00 $ 190,00 $ 190.0 UYU
Leche de Almendras Valsoia 1L
188,00 $ 188,00 $ 188.0 UYU
Leche de Soja Valsoia 1L
160,00 $ 160,00 $ 160.0 UYU
Leche de arroz en polvo 250g
85,00 $ 85,00 $ 85.0 UYU
Bendita Kombucha Hibiscos 1lt
318,00 $ 318,00 $ 318.0 UYU
Yogurt griego vegano Ivy 660mL
260,00 $ 260,00 $ 260.0 UYU